Elektrika v domě


Je to vlastnÄ› náš služebník, ale také zlý pán. Protože může napáchat i velké Å¡kody. A dokonce zabíjet. Proto je tÅ™eba vÄ›novat jí zvýšenou pozornost, hlavnÄ› když máme doma malé dÄ›ti. JistÄ› víme, jak jsou zvídavé a zajímá je kde co, mimo hraÄek, které jsme jim koupili. Takhle šťárat do zásuvek, to je zábava! A nyní nemáme na mysli zásuvky ve stole, ale ty elektrické. Ty, kam se strÄí kabel, což je koncový element nÄ›jakého přístroje, například kávovaru. Nebo vysavaÄe. ProstÄ› toho, co je na elektÅ™inu.Různé druhy zásuvek
Když pak vytáhneme kabel ze zdi a s ním i ochranný a okrasný kryt zásuvky, mÄ›li bychom zpozornÄ›t a říci si, že je nÄ›kde chybiÄka. A to opravdu je.
V tomto případě by byl na místě elektrikář s platnou vyhláškou a měl by vše zkontrolovat a přeměřit. Tedy když vše, tak vše, protože nevíme, zda nemůže později dojít někde ke zkratu. Zvláště staré hliníkové dráty dělaly pěknou paseku.
Vy vÅ¡ak již doma máte asi nové mÄ›dÄ›né. Ale elektrikář vám stejnÄ› doporuÄí koupit zásuvky nové.
TÄ›ch se vyrábí hodnÄ› ve vÅ¡ech barvách a ve vÅ¡ech možných kombinacích. Vy vÅ¡ak zkuste zvážit Schenider zásuvky, protože ty jsou mezi prvními v žebříÄku oblíbenosti.
Můžete si vybrat klasické v jakékoli barevné kombinaci, nebo i tak zvané bez šroubové, které jdou nyní do módy.
V tÄ›chto typech zásuvek najdete i dÄ›tskou pojistku, tedy to, co jste kdysi kupovali zvlášť a dávali přímo do zásuvek. Bez speciálního klíÄku se tak dÄ›ti nedostaly k dírce, kde je fáze. PrávÄ› ta nebezpeÄná vÄ›c, která může usmrtit ÄlovÄ›ka.
U Schneider zásuvek jsou právÄ› tyto otvory „zaslepeny“ a dítÄ› do nich nic nedostane. Takže bezpeÄí pÅ™edevším.Elektrický spotÅ™ebiÄ
VÅ¡echny zásuvky mají ověření,že mohou být používány u nás, takže v případÄ› stavby nového domku a kontroly elektrických rozvodů není problém s technikem, který vydává závÄ›reÄné osvÄ›dÄení nebo protokol. Nuže, vzhůru pro nové zásuvky.