Jak vybrat LED H7?


LED žárovky s paticí H7 jsou používány ve svÄ›tlometech automobilů a také v jejich pÅ™edních mlhových svÄ›tlech. Na trhu se pohybuje vcelku rozsáhlý výbÄ›r tÄ›chto žárovek, pÅ™i jejich výbÄ›ru je ovÅ¡em potÅ™eba si dát pozor, aby byly v souladu s Äeskou legislativou. Ne vÅ¡echny typy jsou totiž v ÄŒesku homologovány. Pokud použijete „zakázanou“ žárovku v hlavních svÄ›tlometech, může to vést k pÅ™itížení vaÅ¡eho stavu pÅ™i nehodÄ› Äi kontrole STK. Jejich použití v blinkrech, koncových nebo denních svÄ›tlech už je ovÅ¡em neomezený.auto – Äelní pohled
A proÄ se pÅ™iklonit spíše k LED typu? Ten totiž zaruÄuje mnohem vyšší životnost, takže nebude tÅ™eba je tak Äasto mÄ›nit a také nižší energetické nároky.
Žárovka H7 Lightpark nabízí hned nÄ›kolik výrobků osvÄ›dÄeného výrobce OSRAM v této oblasti. Ten nabízí hned nÄ›kolik produktových řád nabízejících spolehlivé a homologované produkty, například:

  • Cool Blue Intense

Tato Å™ada nabízí vysokou výkonnost svÄ›tel a jejich zářivÄ› bílou až lehce namodralou barvu, se kterou vozidlo dosáhne neobyÄejného vzhledu a vyššího rozliÅ¡ení pÅ™ekážek v cestÄ›. Jedná se o halogenové žárovky, které jsou alternativou k LED svítidlům. Spolu s Å™adou Night Breaker jde o to nejmodernÄ›jší, co spoleÄnost na trhu s žárovkami nabízí.

  • Night Breaker

Nabízí hned dva druhy – Laser a Unlimited. Oba https://www.oba.zcu.cz/ by mÄ›li pomoct pro bezpeÄnou jízdu ve tmÄ›. V porovnání s klasickou žárovkou je rozdíl opravdu markantní. Rozdíl mezi obÄ›ma variantami pak již tak viditelný není, o trochu lepší viditelnost nabízí Laser, ale jedná se skuteÄnÄ› pouze o drobný detail.rozmazaný pohled na svÄ›tla

  • Original

Jedná se o řadu základních výrobků vynikajících výkonem a spolehlivostí.

  • Ultra Life

Řada se zaměřuje pÅ™edevším na dlouhou životnost žárovky, která zde dosahuje až trojnásobku doby běžné halogenové žárovky. Jedná se o typ, který je Äasto Å™idiÄi oznaÄován jako žárovka na celý život.