Moderní LED žárovka E27 se výrazně liší od svých předchůdců


Co získáme výměnou wolframové žárovky za LED diodovou

UÅ¡etříme finance – abychom dokázali pokrýt svÄ›tlem místnost o rozmÄ›rech 4 x 4 metry, potÅ™ebujeme v centrálním svítidle pÅ™ibližnÄ› 100 wattový zdroj s wolframovým vláknem. Klasická žárovka ovÅ¡em spotÅ™ebuje vÄ›tÅ¡inu elektÅ™iny na teplo a pouhá jedna desetina pÅ™ipadá na svÄ›tlo. LED žárovka E27 to dokáže již s příkonem 15 W. Můžete namítat, že starou „edisonku“ pořídíte za pár korun, zatímco zdroj LED v pÅ™epoÄtu nÄ›kolikanásobnÄ› více. Tento pohled na vÄ›c je vÅ¡ak zkreslený a relativní, neboÅ¥ musíme brát v potaz i životnost. Vláknová žárovka vydrží svítit zhruba 1000 hodin, ta LED diodová mnohem déle, vÄ›tÅ¡inou v průmÄ›ru 25 tisíc hodin.tÅ™i visící žárovky
VzhledovÄ› zajímavá Å™eÅ¡ení – výrobci se soustÅ™edili nejen na technické parametry, tedy výkon, spotÅ™ebu elektÅ™iny a životnost, ale také na průmyslový design. VÄ›tÅ¡ina banÄ›k tvarem napodobuje klasickou žárovku z mléÄného skla, nÄ›které jsou vÅ¡ak zhotoveny z transparentního plastu a uvnitÅ™ jsou diody rozmístÄ›né na kovovém nosiÄi, jehož podoba takÅ™ka kopíruje vzhled wolframového vlákna. Tvary výrobků vÅ¡ak nejsou striktnÄ› vázány na klasiku, napodobující plod hruÅ¡ky, ale mohou být válcové, kuželové, mohou pÅ™ipomínat plochý hranol nebo mnohoúhelník. KromÄ› nejrozšířenÄ›jší patice E27 se na trh dodávají ve vÅ¡ech typech koncovek, mohou nahradit i zářivkové trubice nebo bodová svÄ›tla.rozsvícená vláknová žárovka
Můžete zvolit barvu svÄ›tla – podle libosti lze u polovodiÄových zdrojů vybrat buÄ studenou, neutrální, nebo teplou bílou. Teplé barvy by mÄ›ly pÅ™evažovat tam, kde lidé odpoÄívají, relaxují a dobíjí baterky, tedy zpravidla v ložnici a obývacím pokoji. Nad pracovní stůl a desku kuchyňské linky naopak patří studená bílá. Neutrální bílou osazujeme schodiÅ¡tÄ›, chodby, vstupní haly a vestibuly, toalety a koupelny. S vláknovou žárovkou ovÅ¡em musíme provést kompromis, neboÅ¥ ta nám může nabídnout jen teplý odstín, nepříliÅ¡ vhodný pro zvýšení pozornosti a bdÄ›losti na pracoviÅ¡tích.