Největší výhody LED žárovek


BuÄ je milujete, nebo nenávidíte. I tak by se dal popsat postoj lidí k LED žárovkám. Odpůrcům vÄ›tÅ¡inou vadí hlavnÄ› jejich vyšší cena. Pravdou ale zůstává, ale pÅ™ináší mnoho pozitiv. Proto se podíváme na hlavní důvody toho, proÄ bychom se nemÄ›li bát do nich investovat a proÄ bychom za nÄ› mÄ›li být skuteÄnÄ› rádi. KvalitnÄ› svítit pÅ™ece jen chceme vÅ¡ichni, ne?svítící LED žárovky

ZaÄnÄ›me s financemi

To první, co lidé vidí, je jejich vyšší cena. V dlouhodobém horizontu se ovÅ¡em vyplatí. LED žárovky totiž spotÅ™ebují mnohonásobnÄ› ménÄ› energie nebo klasické, ale i úsporné zářivky. Podle výrobců s nimi zvládnete uÅ¡etÅ™it až 80 procent energie. To znamená, že vás možná poprvé výpis od energetické spoleÄnosti potěší a budou vám vracet peníze.

Dlouhá životnost

Podívejme se na fakta. Klasická halogenová žárovka má životnost zhruba 2 000 hodin v provozu. Oproti tomu LEDky budete mÄ›nit až po neuvěřitelných 30 000 až 80 000 hodinách svícení. To je obrovský rozdíl a jeden z hlavních důvodů, proÄ se vyplatí je koupit i pÅ™es vyšší poÅ™izovací cenu.

Dětské hrátky a okamžitý výkon

JistÄ› to znáte. Jakmile si dÄ›ti zaÄnou hrát s vypínaÄem, máte okamžitÄ› strach, že skonÄíte ve tmÄ›. Když budete Äasto vypínat a zapínat klasiku, jednoduÅ¡e shoří. V případÄ› LED žárovek se nic takového nestane a budete si moci v klidu Äíst knihu dál a pÅ™itom nechat dÄ›ti, aby si hrály.

TradiÄní zářivky mají vlákna. Aby zaÄaly svítit naplno, musí se zahřát a to chvilku trvá. Zde se toho vůbec nemusíte obávat. Žádná vlákna neobsahují, a proto na nic neÄekáte. Zapnete je a ve vteÅ™inÄ› si můžete užít plného svÄ›tla.
žárovka v kovovém lustru

Další obrovské výhody

Výše zmíněná pozitiva samozřejmě nejsou všechna. U tohoto produktu snad nenajdete jedinou nevýhodu, tak se podívejme ještě na pár výhod:

  • jsou Å¡etÅ™ené k životnímu prostÅ™edí (neobsahují olovo, ani rtuÅ¥),
  • nevydávají do okolí příliÅ¡ tepla,
  • mají lepší svítivost (10x vyšší než klasika, 2x vyšší než moderní zářivky),
  • hodí se do domu, bytu i komerÄních prostor.