Proč není LED žárovka příliš rozšířená?


Faktem je, že se na první pohled zdá, jako by LED žárovka mÄ›la samé výhody. Na rozdíl od té klasické je její tvar velmi flexibilní, její spotÅ™eba energie podstatnÄ› nižší a navíc i vydrží podstatnÄ› déle. To vÅ¡e jsou pÅ™eci důvody pro její koupi. ProÄ tedy klasický typ stále pÅ™etrvává?prasklá zapnutá žárovka

Je zde nÄ›kolik důvodů, proÄ tomu tak je. Nikoliv nejmenším je urÄitá nedůvÄ›ra pÅ™edevším starší generace k nevyzkouÅ¡eným novotám, když pÅ™ece ty staré fungují dobÅ™e a jsou více než dostateÄné. Nepomohlo tomu ani to, že první LED produkty u nás nebyly zrovna nejlepší, což nedůvÄ›ru jeÅ¡tÄ› prohloubilo, a nyní si jen těžko hledají cestu zpÄ›t do naší příznÄ›.

Opomenout nelze ani fakt, že sice spotÅ™ebovávají ménÄ› energie, avÅ¡ak má, Äi spíše u dřívÄ›jších modelů to mÄ›lo, svou cenu. A tou je fakt, že chvíli trvá, než dosáhne plného jasu, mnohdy až deset minut. Porovnejme to s klasickým typem, který toho dosáhne prakticky okamžitÄ›. Navíc tato prodleva může způsobovat problém, pokud například pÅ™ijdete v zimÄ› za tmy domů a ihned potÅ™ebujete vidÄ›t. Nebo pokud jdete například na toaletu, kde se tÄ›ch deset minut ani nezdržíte.

OvÅ¡em jak již bylo Å™eÄeno, toto byla vada prvních druhů, které se u nás zaÄaly prodávat. A aÄkoliv na nÄ› stále jeÅ¡tÄ› můžeme narazit, dnes jsou běžnÄ› v prodeji žárovky, které tento problém rozhodnÄ› nemají a plným jasem září prakticky okamžitÄ›.

Dále je zde typ svÄ›tla, který vyzaÅ™ují. Zatímco ty klasické vydávají zář podobnou ohni, tedy „teplé“ svÄ›tlo, které je příjemné jak pro oÄi, tak pro mysl, neboÅ¥ ji máme v mysli asociovanou s teplem, Sluncem, ohnÄ›m a bezpeÄím, typ LED emituje studenÄ›jší „modré“ svÄ›tlo, které už pro nás tak příjemné není.houpající se žárovky

Je vÅ¡ak nutné poznamenat, že i tento fakt byl vzat v úvahu a dneÅ¡ní žárovky již emitují klasické „žluté“ svÄ›tlo, na které jsme zvyklí, byÅ¥ s typickým lehkým zbarvením. Můžeme je tedy běžnÄ› používat v domácnosti, aniž bychom se museli bát, že nám poÅ¡kodí oÄi.

AvÅ¡ak navzdory vÅ¡em tÄ›mto úpravám, nedůvÄ›ra lidí pÅ™etrvává. Doufejme, že se ji postupnÄ› podaří zmÄ›nit a i svítidla typu LED najdou své místo i v běžných Äeských domácnostech.