Vodní sporty bez patřičné kamery k tomu určené? To určitě ne!


Kamera na potápÄ›ní slouží sice pÅ™edevším k Äinnosti, která je patrná již z jejího názvu, ale nejsou to zdaleka veÅ¡keré důvody, proÄ byste si ji mÄ›li pořídit, pokud milujete vodu nejen pÅ™i sprchování a koupání ve vanÄ›, ale kdekoliv v přírodÄ› pÅ™i provozování nejrůznÄ›jších vodních sportů. Pokud se například vydáte sjíždÄ›t dravou Å™eku, nebylo by asi právÄ› nejlepší použít přístroj pro zvÄ›ÄnÄ›ní celého dobrodružství, který není urÄen do vodního prostÅ™edí, to znamená, který není vodotÄ›sný.

Připravte zážitky i pro ty, kteří s vámi tam dole nebudou

Nemusíte sice myslet zrovna na to, že byste se takzvanÄ› pÅ™i svém sjíždÄ›ní vodního toku “udÄ›laliâ€, a vymáchali tak ve vodÄ› nejen sebe, ale vÅ¡echno co sebou povezete. Ono staÄí nÄ›jaká peÅ™ej nebo splav a tÅ™eba klidnÄ› i neÄekaný liják, který by vám mohl zařízení i vaÅ¡e zvÄ›Äňování a dokumentování zhatit. A pokud se chystáte potápÄ›t v moÅ™i a chcete zachytit vÅ¡echno, co vidíte vy, i pro oÄi, které s vámi pod moÅ™skou hladinou nebudou, tak v podstatÄ› ani jiné Å™eÅ¡ení, než kameru na potápÄ›ní, nemáte.