Druhy světla u zářivek


Staré žárovky se pomalu ale jistÄ› odebírají do propasti dÄ›jin a nastupují nové, kterým se u nás říká krátce „ledky“. Je to výraz slangový a nespisovný. Podobné svÄ›tlo jako tyto žárovky mohou vydávat i zářivky. LidovÄ› se již kdysi ujalo, že zářivky vydávají bíle svÄ›tlo, svÄ›tlo denní, a žárovky svÄ›tlo žluté, svÄ›tlo stínové, nebo jsem také kdesi zaslechl výraz svÄ›tlo mÄ›síÄní. Nu, zajímavé, že ano.

Zářivky v praxi

Pokud bychom chtÄ›li rozebrat tyto druhy svÄ›tel po odborné stránce, museli bychom si nastudovat spoustu chemie, spousty fyziky, a to nejen Äásti elektro, ale i optiky. Na což ovÅ¡em nemáme Äas, to bychom tu ÄuÄeli do rána. Pokusíme se tedy ve vší struÄnosti o malý, ale opravdu jen malý pÅ™ehled. Tedy druhy svÄ›tel.

  • Bílé (s dalšími druhy barev)

  • Äerné (speciální použití)

  • barevné (lidovÄ› „neonové reklamní trubice“)

  • erytermální (v soláriích)

Úmyslně jsou vynechány speciální světla pro pěstování rostlin, do terárií a tak podobně.

Musíme si vÅ¡ak k tomu jeÅ¡tÄ› dodat, že bílé svÄ›tlo má dalších nÄ›kolik dÄ›lení. Tomu se říká barevná teplota, kterou se zde vÅ¡ak zabývat nebudeme. OstatnÄ› index barev je oznaÄen na každé zářivce, a to hned prvním Äíslem za lomítkem. Další dvÄ› za ním pak vyjadÅ™ují tak zvanou teplotu chromatiÄnosti, ale to už i já beru jako cizí jazyk, který nejsem schopen vůbec pochopit.

Zářivka samotná

Kam a jak které svÄ›tlo umístit již pak není velká hádanka, ale pÅ™esto, pokud si nevíte rady, kliknÄ›te na modré a podtržené slovo zářivky a dostanete se přímo na prodejní web firmy Lightpark, která má s tÄ›mito osvÄ›tlovacími tÄ›lesy bohaté zkuÅ¡enosti a její pracovníci vám velmi jistÄ› poradí a vyberou to, co budete chtít. Pokud jim pÅ™esnÄ› vysvÄ›tlíte, k jakému úÄelu bude zářivka sloužit a pÅ™idáte podrobnosti, sami vám nabídnou možnosti Å™eÅ¡ení a také vám je pak hned pÅ™ipíší k vaší objednávce a odeÅ¡lou až k vám domů. Precizní rady, precizní služby, to je Lightpark.