Zábava

Zábava pod stromečkem


Od rána už bývá atmosféra na Å tÄ›drý den naprosto odliÅ¡ná od ostatních dnů v roce. Ve vzduchu visí tajemno, které roste s nastupujícím veÄerem. Dopoledne tak bývá snad nevÄ›tší zatěžkávací zkouÅ¡kou v trpÄ›livosti vÅ¡ech dÄ›tí. DospÄ›lí v tuto dobu mívají ruce plné práce s přípravou veÄeÅ™e, na které nemůže chybÄ›t řízek s kapra a bramborový salát. V televizi sice v tento Äas je na programu množství pohádek, ale odbíhají od nich vÅ¡ichni. Aby Äas rychleji plynul, je dobré dÄ›ti zamÄ›stnat nezbytnou vánoÄní výzdobou. AÅ¥ už oken, slavnostního stolu Äi věšením banÄ›k na stromeÄek. Sice to nebude designovÄ› dokonalé, ale dÄ›ti to zamÄ›stná a zkrátí dobu Äekání.

Zábava o Vánocích

Tradice, které se v mnoha rodinám dodržují dodnes, je mnoho. První z nich je ta, že Å¡tÄ›droveÄerní veÄeÅ™e se může podávat až tehdy, kdy vyÅ¡la první hvÄ›zda. Na stole se sváteÄním ubrusem bývá nachystán vždycky jeden talíř navíc. Pro neÄekaného hosta. Pod talíře se ukládá rybí Å¡upina, která má zajistit dobrou finanÄní situaci bÄ›hem celého roku. Mnozí si ji poté vkládají do peněženky.  Rovněž jmelí, zavěšené nad dveÅ™mi, pÅ™ináší do domu Å¡tÄ›stí. A podle povÄ›ry zlaté prasátko uvidí vÅ¡ichni, kteří se celý den postili. Z rozkrojených jablíÄek se věští budoucnost, stejnÄ› jako z lití olova. Tradicí je rovněž pouÅ¡tÄ›ní lodiÄek, vyrobených ze skořápek vlaÅ¡ských oÅ™echů.

VánoÄní výzdoba

V souÄasné dobÄ› je jedním z nejoblíbenÄ›jších dárků, který udÄ›lá radost a pÅ™inese dostatek zábavy, rodinná spoleÄenská hra. IdeálnÄ› taková, kterou nikdo nezná a do luÅ¡tÄ›ní pravidel se musí zapojit vÅ¡ichni. Mnohdy se tak bÄ›hem veÄera nestihne ani zapnout televize. Dalším dárkem, který potěší vÅ¡echny, je hudební nástroj. AÅ¥ už flétna, kytara, harmonika. SpoleÄným doprovodným zpÄ›vem tak lze zažít ty nejzábavnÄ›jší Vánoce. Vítanou zmÄ›nou, pÅ™inášející kopu smíchu, je hledání dárků podle pÅ™ipravených indicií, ukrytých po celém bytÄ›. Chce to sice trochu více rozmýšlení, ale pokud to vyjde, obdarovaný projde celým domem, aby nakonec naÅ¡el to pravé místo nadílky – pod stromeÄkem. 

Šetřete na letenkách


Když si nÄ›kdo usmyslí, že chce poznat cizí kraje, v podstatÄ› nic mu v tom nebrání. StaÄí jenom zařídit si to, co po nÄ›m bude v cílové destinaci vyžadováno a bez Äeho se neobejde, a také si samozÅ™ejmÄ› zařídit dopravu. A pokud je takové místo, které chce navÅ¡tívit, vzdálenÄ›jší, pÅ™ijde nejednou vhod doprava letecká. Protože ta je na rozdíl od svých pozemních alternativ rychlá a pohodlná, zde ÄlovÄ›k nestráví celou vÄ›Änost na cestÄ›. A nejen to – navíc je tato tÅ™eba i bezpeÄná, což se o nejednom místÄ› na zemi, kterým by se jinak muselo projet, říci nedá.

komerÄní let

Člověk si tedy koupí letenku, nasedne do letadla a pak už nic nebrání tomu, aby dosáhl svého.

Jenže ono to s koupí letenky nejednou není zrovna jednoduché. Nabídek je sice dost, ovÅ¡em ani jedna z cen, za kterou se letenky prodávají, nemusí vypadat zrovna sympaticky. ÄŒasto je to dokonce taková drahota, že ÄlovÄ›k zapochybuje, zda pÅ™i takových podmínkách vůbec vyrazit nebo radÄ›ji zůstat doma. A ten, kdo není finanÄnÄ› dostateÄnÄ› zajiÅ¡tÄ›ný, nejednou neodletí. A to nejenom do dalekých exotických konÄin, ale tÅ™eba ani na pomÄ›rnÄ› blízkou Ukrajinu. Protože i takové letenky do ukrajinské metropole se mu mohou zdát příliÅ¡ drahé.

let Lufthansa

A je tomu nejednou tak. OvÅ¡em nemusí tomu tak být, protože jsou k sehnání i letenky do Kyjeva, které se vyznaÄují skuteÄnÄ› nízkou cenou.

Že jste jeÅ¡tÄ› takovou skuteÄnÄ› lacinou nabídku nevidÄ›li? ZÅ™ejmÄ› jste jenom hledali na nesprávném místÄ› nebo v nesprávný Äas. Protože ti, kdo hledají s pomocí toho nejsprávnÄ›jšího vyhledávaÄe, mohou kápnout i na zlevnÄ›né letenky. Tedy na ty, které se nepodaÅ™ilo prodat za plnou cenu a tak se jich aerolinie na poslední chvíli zbavují tÅ™eba i jen za zlomek původní ceny. A kdo takovou nabídku najde a využije, letí za pakatel, uÅ¡etří nemalé peníze. A užije si, aniž by se zruinoval.

Ušetřete na letence


K moÅ™i cestují Äasto a rádi mnozí z naÅ¡inců. Svoje vlastní vÅ¡ak nemáme, a proto se za tímto zkrátka vydáváme do tu bližší a tu vzdálenÄ›jší ciziny, do zemí, jimž v tomto ohledu bylo přáno. NÄ›kdy tÅ™eba jako známí filmoví ‚úÄastníci zájezdu‘, jindy ale tÅ™eba i daleko rychleji a pohodlnÄ›ji, a to letecky.

Mnozí z nás tak třeba létají do chorvatského Splitu. Je to pro Čechy oblíbená a snadno dostupná destinace, a to bez ohledu na to, zda tam míříme pouze za mořem, nebo třeba i za jinými atrakcemi, jež nám tato místa mohou poskytnout.

letadlo sdola

OvÅ¡em aÄkoliv by se tam kdekdo z nás rád letadlem vydal, musí si to nejednou odříci. A to proto, že jsou letenky do Splitu hodnÄ› drahé, zejména v turistické sezónÄ›. A ne každý z nás má příjmy natolik vysoké, aby si to mohl dovolit.

I když dostateÄnÄ› vysoké příjmy na to, aby si tam ÄlovÄ›k zaletÄ›l, má Äasto i ten, kdo si myslí, že tomu tak není. Protože i hůře vydÄ›lávající naÅ¡inci mohou získat letenku tÅ™eba právÄ› sem, a to za velice příznivou cenu. OvÅ¡em musí se vÄ›dÄ›t, jak na to.

Levné letenky do Splitu a na chorvatské pláže totiž také existují, jenom je pochopitelně není naprosto snadné najít. Aerolinie si na sebe samozřejmě chtějí a musí vydělat, a proto jsou ceny letenek obvykle vyšší, jenže jsou i situace, kdy se zkrátka některé letenky za vysoké ceny prodat nepodaří. A pak dochází ke zlevňování a letenky do Splitu tak mohou být k mání třeba i za pakatel, a to aniž by se u nich nízká cena nějak podepsala na kvalitě poskytovaných služeb.

letoun jet

Když naÅ¡inec použije správný vyhledávaÄ, kde se takové zlevnÄ›né letenky nabízejí, a když je tu v tu pravou chvíli, může si zajistit cestu do Splitu za velice příznivou cenu. A může odcestovat tamtéž, kam jiní cestují za hříšné peníze, i s velice omezeným rozpoÄtem.

A když tu taková možnost je, proÄ by ji ÄlovÄ›k nevyužil, že?

Pozvánka do Porta


Historická stránka města

Historická Äást mÄ›sta Porto je specifická koncentrací památek z vÄ›tÅ¡iny stavebních slohů. PodobnÄ› je na tom například Praha. Tak se podle architektury mÄ›sta dá zachytit stavební vývoj zemÄ› za nÄ›kolik staletí.

Významné stavby: mosty

Porto bylo od pradávna centrem obchodu a řeka, která je v hlubokém údolí vedoucím městem, byla pro obchodníky velkou překážkou. A tak přišly na řadu mosty. Ty se dnes staly neodmyslitelnou dominantou města.

Prvním mostem byl pontonový Ponte dos Barcos. Zbudovaný byl v roce 1806. Roku 1843 byl tento most nahrazený Ponte do Pensil, z nÄ›hož se dochovala dvojice kamenných pilířů. Ty už jsou dnes jen jako vzpomínka na staré Äasy.

V roce 1877 byl vystavÄ›ný ocelový Ponte Maria Pia, který působil zároveň i pro železniÄní dopravu. Stavbu řídil Gustave Eiffel a most sloužil až do roku 1991. Tehdy jeho funkci pÅ™evzal Ponte de Sao Joao.

Světoznámý je most, který má dvě patra Ponte Dom Luís I. Měří 45 metrů a stavbu řídil žák Théophile Seyrig. Horní patro dnes slouží pro metro a chodce.

Porto je po Lisabonu nejvÄ›tším dopravním uzlem zemÄ›, silniÄním i železniÄním. Přístav Porto de Leixoes je jedním z nejvÄ›tších v zemi.

porto2

Porto dnes

Doprava v samotném Portu je soustÅ™edÄ›ná hlavnÄ› na metro. Metro není jen po zemí, ale je i pouliÄní a nadzemní. MÄ›stské autobusy jezdí na zemní plyn. Ve mÄ›stÄ› se vyskytuje jeÅ¡tÄ› pár linek tramvají a je zde visutá kabinová lanovka.

Kulturní centrum

Porto je také významným kulturním mÄ›stem. V roce 2001 dokonce obdrželo oznaÄení: Evropské hlavní mÄ›sto kultury. MÄ›sto má historické jádro s desítkami kostelů, klášterů a veÅ™ejných budov ze 14. až 19. století a je zapsáno na seznamu svÄ›tového dÄ›dictví UNESCO.

porto3

Portské víno

Portské víno se vyrábí z vína, které se vypěstuje a zpracuje v oblasti údolí Douro. Oproti běžnému vínu se do vína přimíchává vinná pálenka.

Doprava

Do Portugalska se nejlépe dopravíte letecky. Levné letenky praha porto jsou k dostání nejsnadněji mimo hlavní turistickou sezonu.

Luxusní vypínače Unica


TeÄ urÄitÄ› pÅ™i Ätení nadpisu, vaÅ¡e oÄi se zaměřili na to, co máte na stÄ›nÄ›. NÄ›kdo z vás má radost, nÄ›kdo zas se spíše zamyslel nebo rovnou zamraÄil, protože má na zdi krabiÄku, která by potÅ™ebovala vymÄ›nit, nebo už dokonce nefunguje. VÄ›dÄ›li jste o tom, že co se týÄe vypínaÄů, že můžete mít nÄ›co luxusního, kvalitního a jeÅ¡tÄ› ke vÅ¡emu estetického. Moderní technologie jde dopÅ™edu, tudíž ani elektroinstalaÄní prvky nezůstaly pozadu. Jedná se o stylové Unica vypínaÄe. VypínaÄe Unica nabízejí nÄ›kolik Å™ad, jako například Basic, Colors, Top, Plus a Class. PrávÄ› Å™ada Unica Colors se stala tou nejoblíbenÄ›jší. Nejenže jsou tyto vypínaÄe bezpeÄnÄ›jší, jeÅ¡tÄ› ke vÅ¡emu vydrží mnohem déle a svým vzhledem dokážou ovlivnit interiér. Tudíž můžete si sladit tvary i barvy rámeÄků. PrávÄ› Unica Colors nabízí až dvacet barev vymÄ›nitelných dekorativních rámeÄků. Pokud toužíte například po kovu Äi dÅ™evu, tak zas zvolte vypínaÄe Å™ady Unica Top.

bílá kuchyň

Používání vypínaÄů bude radost

V tomto okamžiku už běžné rozsvícení nebude jen běžné rozsvícení, ale i z rozsvícení budete mít radost, jelikož ve svém bytÄ› Äi domÄ› budete mít kvalitní a ke vÅ¡emu luxusní vypínaÄe Unica. Nejenže si užijete moderní design, ale i kvalitní materiály, díky kterým nemusíte mít obavy z toho, že byste za mÄ›síc museli kupovat nové. To jen v případÄ›, že už vás omrzí barva a vy budete chtít novou. Takže si můžete ve své domácnosti dokonale sladit interiér i s tÄ›mi nejmenšími detaily, které byste ani nebrali vážnÄ›. Můžete si dopřát komfort v každém smyslu, aby se vám bydlelo zaruÄené líp.

malý byt

Snadná výměna

Výhodou je, že díky modulárnímu Å™eÅ¡ení systému, je můžete vzájemnÄ› kombinovat. Funguje to tak, že můžete použít jeden druh přístroje a k nÄ›mu můžete použít jakýkoliv krycí rámeÄek z nabídky přístrojů. Krycí rámeÄky si můžete vymÄ›nit i vy sami, je to totiž snadné a výmÄ›na zabere jen 15 sekund.

Druhy světla u zářivek


Staré žárovky se pomalu ale jistÄ› odebírají do propasti dÄ›jin a nastupují nové, kterým se u nás říká krátce „ledky“. Je to výraz slangový a nespisovný. Podobné svÄ›tlo jako tyto žárovky mohou vydávat i zářivky. LidovÄ› se již kdysi ujalo, že zářivky vydávají bíle svÄ›tlo, svÄ›tlo denní, a žárovky svÄ›tlo žluté, svÄ›tlo stínové, nebo jsem také kdesi zaslechl výraz svÄ›tlo mÄ›síÄní. Nu, zajímavé, že ano.

Zářivky v praxi

Pokud bychom chtÄ›li rozebrat tyto druhy svÄ›tel po odborné stránce, museli bychom si nastudovat spoustu chemie, spousty fyziky, a to nejen Äásti elektro, ale i optiky. Na což ovÅ¡em nemáme Äas, to bychom tu ÄuÄeli do rána. Pokusíme se tedy ve vší struÄnosti o malý, ale opravdu jen malý pÅ™ehled. Tedy druhy svÄ›tel.

  • Bílé (s dalšími druhy barev)

  • Äerné (speciální použití)

  • barevné (lidovÄ› „neonové reklamní trubice“)

  • erytermální (v soláriích)

Úmyslně jsou vynechány speciální světla pro pěstování rostlin, do terárií a tak podobně.

Musíme si vÅ¡ak k tomu jeÅ¡tÄ› dodat, že bílé svÄ›tlo má dalších nÄ›kolik dÄ›lení. Tomu se říká barevná teplota, kterou se zde vÅ¡ak zabývat nebudeme. OstatnÄ› index barev je oznaÄen na každé zářivce, a to hned prvním Äíslem za lomítkem. Další dvÄ› za ním pak vyjadÅ™ují tak zvanou teplotu chromatiÄnosti, ale to už i já beru jako cizí jazyk, který nejsem schopen vůbec pochopit.

Zářivka samotná

Kam a jak které svÄ›tlo umístit již pak není velká hádanka, ale pÅ™esto, pokud si nevíte rady, kliknÄ›te na modré a podtržené slovo zářivky a dostanete se přímo na prodejní web firmy Lightpark, která má s tÄ›mito osvÄ›tlovacími tÄ›lesy bohaté zkuÅ¡enosti a její pracovníci vám velmi jistÄ› poradí a vyberou to, co budete chtít. Pokud jim pÅ™esnÄ› vysvÄ›tlíte, k jakému úÄelu bude zářivka sloužit a pÅ™idáte podrobnosti, sami vám nabídnou možnosti Å™eÅ¡ení a také vám je pak hned pÅ™ipíší k vaší objednávce a odeÅ¡lou až k vám domů. Precizní rady, precizní služby, to je Lightpark.

Sviťte za pár korun


PotÅ™ebujete do své domácnosti nakoupit svítidla, ale nejste si jistí, po Äem pÅ™esnÄ› sáhnout? Jak se od sebe liší klasické žárovky oproti led zářivkám? Pokud jste jeÅ¡tÄ› nikdy svÄ›tlo nekupovali, tak v této oblasti pravdÄ›podobnÄ› tápete. Je to vÅ¡ak pomÄ›rnÄ› jednoduché. Klasické žárovky jsou otázkou minulosti, zatímco moderní led zářivka je souÄasnost a budoucnost.

zÌŒaÌrovka na obloze

Benefity, které si zamilujete

Jaké jsou hlavní benefity led zářivky? Je jich opravdu spousta. Lidé po nich vÅ¡ak sahají zejména kvůli tomu, že jsou finanÄnÄ› výhodné. PÅ™eci jenom, nižší Äástka na faktuÅ™e bude tím prvním, Äeho si vÅ¡imnete. UrÄitÄ› taky stojí vÅ¡ak za zmínku i vyšší Å¡etrnost k životnímu prostÅ™edí nebo tÅ™eba nižší frekvence výmÄ›n, kvůli tomu, že tyto žárovky tak Äasto nepraskají. Potěšující je samozÅ™ejmÄ› i velký výbÄ›r, můžete si vybrat z mnoha různých kusů, které se od sebe odliÅ¡ují nejrůznÄ›jšími parametry, a tím získat ideální svítidlo přímo do vaší místnosti. PojÄte si tedy shrnout alespoň ty nejzákladnÄ›jší výhody tÄ›chto svítidel.

  • UÅ¡etříte svou peněženku, a to výrazným způsobem, faktury budou o mnoho nižší, než jste vůbec oÄekávali
  • Díky tomu, že mají žárovky vysokou životnost, je nebudete muset tak Äasto mÄ›nit
  • PrávÄ› díky nižší Äetnosti výmÄ›n budete vytvářet ménÄ› odpadu, a tím Å¡etÅ™it i životní prostÅ™edí a naÅ¡i planetu
  • Vysoká svítivost, rozmanité úhly záření a další parametry, ze kterých můžete vybírat
  • Bílé nebo teplé svÄ›tlo, záleží, do jakých místností žárovky nakupujete

sviÌcÌŒka v dlaniÌch

Vyšší cena, ale vyšší úspora

Na led zářivce se vám možná zprvu nebude pozdávat troÅ¡ku vyšší cena, než jste u svÄ›tla zvyklí. Ano, poÅ™izovací náklady jsou o nÄ›co vyšší, avÅ¡ak je to kompenzováno právÄ› tím, že budete platit mnohem ménÄ› za energie. V závÄ›ru tedy uÅ¡etříte spoustu penÄ›z, aÄkoliv to není na první pohled patrné. StaÄí vzít do ruky kalkulaÄku a vypoÄítat si tu úsporu, která rozhodnÄ› není zanedbatelná.

Cesta k harmonii


Harmonie v rámci lidského tÄ›la je zcela zásadním životním krokem, který vás pÅ™ivede na jeho snazší pochopení. Díky tomu tak tedy pochopíte pravou podstatu života, a možná, že díky tomu zjistíte, že jsou urÄité vÄ›ci Äi lidé, které ve svých životech prostÄ› nechcete. A tak není nic jednoduššího, než se s nimi rozlouÄit, a to zejména z toho důvodu, že se vám uleví.

StejnÄ› tak důležitý je tento krok i pÅ™i tvorbÄ› vlastního bydlení, což je pochopitelné. SamozÅ™ejmÄ›, že tato volba bude o nÄ›co snazší, než se vydat na duchovní cestu, ale i tak je nutné tento krok nepodcenit. Ze vÅ¡eho nejdůležitÄ›jší je tak tedy to, abyste si spoleÄnÄ› se svou rodinou promluvili o tom, co si každý z vás pÅ™edstavuje.

žena v prázdném domě

Jakmile probÄ›hne nÄ›jaká ta základní komunikace, jistÄ› pÅ™ijdete na základní doby, kterých byste se mÄ›li držet. Na druhou stranu vÅ¡ak také zjistíte, Äemu byste se v každém případÄ› mÄ›li vyhnout. Díky tomu tak tedy budete mít alespoň ÄásteÄnou pÅ™edstavu, díky které se budete moci posunout k realizaci vaÅ¡ich plánů.

Nastane tak tedy chvíle, abyste vÅ¡e probrali s odborníky, kteří vám jistÄ› poradí i s tím, jak do domu zakomponovat i vÄ›ci, které byste chtÄ›li, ale jsou pro vás vlastnÄ› nepÅ™edstavitelné. Zejména se vÅ¡ak nezapomeňte zaměřit na detaily, jelikož ty tvoří také opravdový základ vedoucí k tomu, aby se vám zde líbilo. Takovým potÅ™ebným prvkem tak mohou být i vypínaÄe Äi zásuvky unica colors, které ve svém bydlení prostÄ› musíte mít.

jednoduché bílé zásuvky

Jedná se totiž o velmi vkusné vybavení, které ve své podstatě poslouží i jako dekorace pro jakoukoliv místnost ve vašem domě. Můžete si zde vybrat z velkého množství krásných barev, což je skvělá zpráva pro ty, kteří chtějí barevně odlišit jednotlivé místnosti. Je tak tedy jen a jen na vás, pro co konkrétního se rozhodnete, ale ať to bude cokoliv, jistě uděláte dobře.

Využijte svou možnost volby a vsaďte na barvy!


Dříve to bylo v mnohém jednodušší – lidé se nemuseli příliÅ¡ zabývat tím, jak to u nich doma vypadá, protože stejnÄ› nemÄ›li z Äeho vybírat. Základní sortiment byl vÅ¡ude stejný, a kdo chtÄ›l vykroÄit jiným smÄ›rem, tomu nezbývalo nic jiného, než si vyrobit potÅ™ebné vÄ›ci svépomocí.

Dnes je situace zcela opaÄná – dnes je na trhu tolik možností na výbÄ›r, že se v nich mnozí lidé doslova ztrácí a nevÄ›dí, jaké výrobky vybrat. Navíc, když je z Äeho vybírat, tak se tak nÄ›jak automaticky oÄekává, že váš byt bude vyladÄ›ný až do toho posledního detailu, protože je to prostÄ› možné, takže je to svým způsobem povinnost.

sticker-1049722_640

Vybírat si můžete dokonce i tam, kde to bylo dříve naprosto nepÅ™edstavitelné, vlastnÄ› taková situace platila až do nedávna. ŘeÄ není samozÅ™ejmÄ› o niÄem jiném, než o zásuvkách a vypínaÄích. JeÅ¡tÄ› nyní by jen málokoho napadlo, že si může pořídit jinou, než bílou, béžovou anebo Å¡edou zásuvku.

Tyto barvy nejsou tak Å¡patné, protože jsou neutrální, a tak se v zásadÄ› skoro se vším snesou. Nic vyloženÄ› nepokazí, ovÅ¡em stejnÄ› tak nikoho nenadchnou. A pokud se nÄ›kam opravdu nehodí, tak jsou to barevné interiéry. Tedy pÅ™edevším stÄ›ny omalované výraznými sytými barvami, které jsou v souÄasnosti velice módní.

sticker-1049729_640

PrávÄ› do takového interiéru nejlépe zapadnou barevné zásuvky a vypínaÄe, tedy produkty z Å™ady unica schneider od Lightpark. Ty mohou doslova zářit barvami, a to vždy takovými, o jaké máte nejvÄ›tší zájem. OvÅ¡em pozor, pÅ™esnÄ› takové prvky jsou ideálnÄ› vhodné i tam, kde jsou stÄ›ny bílé, protože je barevné zásuvky a vypínaÄe skvÄ›le oživí – takže na nudu můžete rovnou zapomenout!

Velkou pÅ™edností tÄ›chto výrobků je jejich modularita. Díky ní můžete jejich vzhled pružnÄ› mÄ›nit podle potÅ™eby. Zatímco univerzální strojek zůstává vždy stejný, svrchní rámeÄek jde lehce sejmout a nahradit jiným – takovým, jehož barvy a tvar vám budou zrovna vyhovovat.

Investice do lepšího osvětlení se vyplatí


I pÅ™esto, že je elektrická energie každým rokem dražší, neznamená to, že za ni musíte platit stále vyšší sumy. StaÄí mít ta správná úsporná svÄ›tla.

Investice do lepšího osvětlení se vyplatí

Vzhledem k tomu, že není snad rok, co by se nezdražovalo, hodnÄ› domácností je nuceno pÅ™istupovat k různým úsporným opatÅ™ením, aby vůbec dokázali vyžít. A to platí i o elektrické energii. Způsobů, jakými lze odebírat ménÄ› proudu, je celá Å™ada, a ne vÅ¡echny jsou vyloženÄ› efektivní. Co urÄitÄ› funguje, to je omezené používání různých přístrojů, které elektÅ™ina pohání. Dnes jich má každý doma celou armádu. To samo o sobÄ› může být opravdu úÄinnou zbraní proti pÅ™emrÅ¡tÄ›ným cenám, ovÅ¡em tím se vám rovněž sníží životní úroveň. O kolik? To už záleží na tom, jak moc potÅ™ebujete uÅ¡etÅ™it.

https://www.youtube.com/watch?v=-ZPo7C3PDT4

Je zde ale jeÅ¡tÄ› další způsob, který je obdobnÄ› efektivní, ale díky kterému nebudete muset slevit ze svých životních standardů. Funguje vÅ¡ak dobÅ™e pouze v případÄ›, že používáte zastaralá svÄ›tla. V takovém případÄ› je staÄí prostÄ› vymÄ›nit za mnohem modernÄ›jší typ, tÅ™eba za led žárovku e27 Lightpark.

PoÅ™iÄte si lepší svÄ›tla

Svítí více než dobře

SamozÅ™ejmÄ›, že nejde o žádný zázrak. Pořád se vám finanÄnÄ› vyplatí svítit doma svíÄkami, ovÅ¡em pokud nechcete žít jako ve stÅ™edovÄ›ku, je to dost dobrá alternativa. Led žárovky jsou totiž známé krom jiného hlavnÄ› tím, že jsou extrémnÄ› úsporné, a to Äasto až desetkrát oproti zastaralé konkurenci. Jejich kouzlo tkví hlavnÄ› v tom, že negenerují se svÄ›tlem i teplo, což automaticky znamená ménÄ› energetických úniků a tím i vyšší úsporné vlastnosti. Navíc jsou díky tomu odolnÄ›jší. Co se týÄe kvality samotného svÄ›tla, tak to je rovněž na vysoké úrovni. SamozÅ™ejmÄ› si můžete vybrat led žárovky s různými barevnými odstíny a intenzitou svítivosti.

Šetrnější svícení

Ušetříte

Vzhledem k tomu, že led žárovky jakéhokoliv typu jsou obecnÄ› dražší než jiné typy svÄ›tel, nemají je zákazníci tak v oblibÄ›, jak by mÄ›li možná mít. Je vÅ¡ak lepší, když pro jednou nebudete hledÄ›t pouze na cenu, ale rovněž i na jiné parametry. Tato koupÄ› se vám urÄitÄ› vyplatí, jelikož velice rychle poznáte úsporný efekt tÄ›chto svÄ›telných zdrojů.