Sviťte za pár korun


PotÅ™ebujete do své domácnosti nakoupit svítidla, ale nejste si jistí, po Äem pÅ™esnÄ› sáhnout? Jak se od sebe liší klasické žárovky oproti led zářivkám? Pokud jste jeÅ¡tÄ› nikdy svÄ›tlo nekupovali, tak v této oblasti pravdÄ›podobnÄ› tápete. Je to vÅ¡ak pomÄ›rnÄ› jednoduché. Klasické žárovky jsou otázkou minulosti, zatímco moderní led zářivka je souÄasnost a budoucnost.

zÌŒaÌrovka na obloze

Benefity, které si zamilujete

Jaké jsou hlavní benefity led zářivky? Je jich opravdu spousta. Lidé po nich vÅ¡ak sahají zejména kvůli tomu, že jsou finanÄnÄ› výhodné. PÅ™eci jenom, nižší Äástka na faktuÅ™e bude tím prvním, Äeho si vÅ¡imnete. UrÄitÄ› taky stojí vÅ¡ak za zmínku i vyšší Å¡etrnost k životnímu prostÅ™edí nebo tÅ™eba nižší frekvence výmÄ›n, kvůli tomu, že tyto žárovky tak Äasto nepraskají. Potěšující je samozÅ™ejmÄ› i velký výbÄ›r, můžete si vybrat z mnoha různých kusů, které se od sebe odliÅ¡ují nejrůznÄ›jšími parametry, a tím získat ideální svítidlo přímo do vaší místnosti. PojÄte si tedy shrnout alespoň ty nejzákladnÄ›jší výhody tÄ›chto svítidel.

  • UÅ¡etříte svou peněženku, a to výrazným způsobem, faktury budou o mnoho nižší, než jste vůbec oÄekávali
  • Díky tomu, že mají žárovky vysokou životnost, je nebudete muset tak Äasto mÄ›nit
  • PrávÄ› díky nižší Äetnosti výmÄ›n budete vytvářet ménÄ› odpadu, a tím Å¡etÅ™it i životní prostÅ™edí a naÅ¡i planetu
  • Vysoká svítivost, rozmanité úhly záření a další parametry, ze kterých můžete vybírat
  • Bílé nebo teplé svÄ›tlo, záleží, do jakých místností žárovky nakupujete

sviÌcÌŒka v dlaniÌch

Vyšší cena, ale vyšší úspora

Na led zářivce se vám možná zprvu nebude pozdávat troÅ¡ku vyšší cena, než jste u svÄ›tla zvyklí. Ano, poÅ™izovací náklady jsou o nÄ›co vyšší, avÅ¡ak je to kompenzováno právÄ› tím, že budete platit mnohem ménÄ› za energie. V závÄ›ru tedy uÅ¡etříte spoustu penÄ›z, aÄkoliv to není na první pohled patrné. StaÄí vzít do ruky kalkulaÄku a vypoÄítat si tu úsporu, která rozhodnÄ› není zanedbatelná.