Zábava pod stromečkem


Od rána už bývá atmosféra na Å tÄ›drý den naprosto odliÅ¡ná od ostatních dnů v roce. Ve vzduchu visí tajemno, které roste s nastupujícím veÄerem. Dopoledne tak bývá snad nevÄ›tší zatěžkávací zkouÅ¡kou v trpÄ›livosti vÅ¡ech dÄ›tí. DospÄ›lí v tuto dobu mívají ruce plné práce s přípravou veÄeÅ™e, na které nemůže chybÄ›t řízek s kapra a bramborový salát. V televizi sice v tento Äas je na programu množství pohádek, ale odbíhají od nich vÅ¡ichni. Aby Äas rychleji plynul, je dobré dÄ›ti zamÄ›stnat nezbytnou vánoÄní výzdobou. AÅ¥ už oken, slavnostního stolu Äi věšením banÄ›k na stromeÄek. Sice to nebude designovÄ› dokonalé, ale dÄ›ti to zamÄ›stná a zkrátí dobu Äekání.

Zábava o Vánocích

Tradice, které se v mnoha rodinám dodržují dodnes, je mnoho. První z nich je ta, že Å¡tÄ›droveÄerní veÄeÅ™e se může podávat až tehdy, kdy vyÅ¡la první hvÄ›zda. Na stole se sváteÄním ubrusem bývá nachystán vždycky jeden talíř navíc. Pro neÄekaného hosta. Pod talíře se ukládá rybí Å¡upina, která má zajistit dobrou finanÄní situaci bÄ›hem celého roku. Mnozí si ji poté vkládají do peněženky.  Rovněž jmelí, zavěšené nad dveÅ™mi, pÅ™ináší do domu Å¡tÄ›stí. A podle povÄ›ry zlaté prasátko uvidí vÅ¡ichni, kteří se celý den postili. Z rozkrojených jablíÄek se věští budoucnost, stejnÄ› jako z lití olova. Tradicí je rovněž pouÅ¡tÄ›ní lodiÄek, vyrobených ze skořápek vlaÅ¡ských oÅ™echů.

VánoÄní výzdoba

V souÄasné dobÄ› je jedním z nejoblíbenÄ›jších dárků, který udÄ›lá radost a pÅ™inese dostatek zábavy, rodinná spoleÄenská hra. IdeálnÄ› taková, kterou nikdo nezná a do luÅ¡tÄ›ní pravidel se musí zapojit vÅ¡ichni. Mnohdy se tak bÄ›hem veÄera nestihne ani zapnout televize. Dalším dárkem, který potěší vÅ¡echny, je hudební nástroj. AÅ¥ už flétna, kytara, harmonika. SpoleÄným doprovodným zpÄ›vem tak lze zažít ty nejzábavnÄ›jší Vánoce. Vítanou zmÄ›nou, pÅ™inášející kopu smíchu, je hledání dárků podle pÅ™ipravených indicií, ukrytých po celém bytÄ›. Chce to sice trochu více rozmýšlení, ale pokud to vyjde, obdarovaný projde celým domem, aby nakonec naÅ¡el to pravé místo nadílky – pod stromeÄkem.